Cennik

Cennik 2023/2024​

WPISOWE

400 zł wpisowe – jednorazowa opłata dla dzieci nowych
300 zł wyprawka – coroczna opłata dla dzieci kontynuujących

Wpisowe wpłacane jest przy zapisie dziecka do przedszkola, wyprawka wpłacana jest do 5-go września kolejnego roku szkolnego.

CZESNE

890zł opłata miesięczna

Czesne opłacane jest „z góry” przelewem na konto przedszkola do 5-ego każdego miesiąca.

OPŁATA ZA POSIŁKI

18zł/dzień całodzienna stawka żywieniowa (śniadanie , dwudaniowy obiad, podwieczorek).

Opłata za posiłki wnoszona jest „z dołu”, w zależności od frekwencji dziecka (szczegółowe informacje podane są w Umowie).
Wpisowe zawiera:
 1. wyprawkę Misia Widzimisia: koszulkę sportową, worek sportowy, 2 ręczniki
 2. ubezpieczenie NW dziecka
 
Czesne zawiera:
 1. Codziennie: zajęcia dydaktyczne realizujące aktualną podstawę programową.
 2. Codziennie: zajęcia sportowo-ruchowe na dworze i/lub na sali gimnastycznej.
 3. Codziennie: „Z angielskim za pan brat” – zajęcia językowe.
 4. Rytmika (co najmniej 1 raz w tygodniu).
 5. Zakup pomocy plastycznych, dydaktycznych (w tym podręczników dla grup starszych) oraz innych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
 6. Indywidualną diagnozę logopedyczną.
 
Czesne obejmuje również zajęcia cykliczne realizowane w zależności od grup wiekowych:
 1. Zajęcia rozwijające logiczne myślenie (Kodowanie na dywanie).
 2. Zajęcia przyrodnicze (Kuchcikowo, Freblowski kącik gospodarczy).
 3. Zajęcia językowe (Ładnie mówię, Czytanie to nic trudnego).
 4. Zajęcia twórcze i kreatywne (Teatrzyk Freblowski, zajęcia teatralne, rysunek).
 5. Akademia Emocji (zajęcia oparte o techniki arteterapeutyczne, TUS – Trening Umiejętności Społecznych).
 6. Sensoplastyka®.
 7. Zajęcia taneczne (zabawy taneczne, rock and roll sportowy).
 8. Zajęcia sportowe (gimnastyka/parkour, lekkoatletyka i inne).
 9. Małe projekty ( np. Mały przedsiębiorca, Bibliotekarz, Rozwijanie wyobraźni i inne).
 
Dodatkowo płatne są:
wycieczki i wyjazdy, wydarzenia (zajęcia ze specjalnymi gośćmi z zewnątrz (np.: dogoterapia), zajęcia dodatkowe uzależnione od predyspozycji i zainteresowań dzieci, nie będące w stałej ofercie przedszkola (np.: nauka pływania na basenie, tenis, nauka i doskonalenie jazdy na rolkach, nauka gry na keybordzie i inne).