WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ DZIECKA


Czerpiemy to co najlepsze z filozofii Froebla i podążamy za dzieckiem. Uczymy się samodzielności każdy we własnym tempie. Zawsze towarzyszy nam zabawa a w lekko mieszanych wiekowo grupach łatwiej znaleźć kolegę pracującego na podobnym poziomie.

Nowoczesna edukacja polega na rozwijaniu w dzieciach umiejętności samodzielnego uczenia się. Zdolność dziecka do planowania, realizowania tych planów, kreatywnego i logicznego myślenia oraz komunikacji są najważniejszymi kompetencjami, które należy rozwijać już od najmłodszych lat. Inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela są ponadczasowe filozofie: Friedricha Froebela i Marii Montessori. Mają one swoje korzenie w teoriach, że małe dzieci uczą się najlepiej poprzez zabawę i samopoznanie. Istnieje wiele podobieństw w podejściach ponieważ starają się kształcić “całościowo” wierząc, że dzieci powinny być odpowiedzialne za własną naukę w równym stopniu, co nauczyciel.
W naszym przedszkolu skupiliśmy się na metodyce Froebla, która pozwala rozwinąć w dzieciach takie cechy jak: pewność siebie, kreatywność, umiejętność współpracy, otwartość, radość…
Jedną z głównych zalet metodyki Froebela, jest to, że dzieci uczą się widzieć problemy pod wieloma kątami i rozwiązywać je niezależnie. Pracując z materiałami, zyskują wytrwałość, próbując dowiedzieć się, jak nimi manipulować, aby stworzyć pożądany wynik, czują się pewnie w swojej zdolności do radzenia sobie z pojawiającymi się przeciwnościami. „Froebel” rozwija także umiejętności motoryczne, co pomaga w późniejszej nauce i działaniach, takich jak pisanie i zaawansowane umiejętności artystyczne. Podążając za tą metodą wiemy, że dzieci mogą nauczyć się tylko tego, na co są gotowe bowiem rozwijają się inaczej i powinny mieć możliwość uczenia się we własnym tempie. Wychowawcy są przewodnikami. Ich rolą jest pomóc dziecku w zrozumieniu świata poprzez zabawę, która według Froebla zaspokaja biologiczną potrzebę odkrywania. Zabawa jest zawsze celowa a ruch niezbędny, bo ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka.